skip to Main Content

Op een site over wadexcursies kan het m.i. ook niet ontbreken aan aangespoelde dieren op de kust van Ameland. Het is niet alleen interessant, maar ook leerzaam, omdat ik sommige van deze dieren zelf gevonden heb en andere “strandvondsten” van nabij heb meegemaakt. Het beeld van onderstaande strandingen van deze dieren is niet compleet, maar ik wil me slechts beperken tot die vondsten waar ik zelf bij ben geweest of waar ik op enigerlei andere wijze bij betrokken ben geweest.

De gegevens over deze dieren heb ik op deze site dan ook verwoord door bepaalde zaken op internet op te zoeken, maar voornamelijk met gegevens zoals ik die zelf ervaren heb, tijdens het maken van de bewuste foto’s of tijdens het bezoeken van de plaatsen van de stranding, of zoals ik de dieren zelf gevonden, c.q. aangetroffen heb. Ik besef mij dat ik met het aantal strandingen lang niet volledig ben, maar het betreft hier louter en alleen de eigen ervaringen.

Potvis

Potvissen Spoelen regelmatig aan op de Waddeneilanden. In 1997 waren dat er vier op Ameland.

Dwegvinvis

Op 7 januari 2005 is dit dier aangespoeld op het Zuid-West van Ameland. Hij was al geruime tijd dood. Duidelijk zijn de baleinen te zien.

Spitssnuitdolfijn

Op 12 april 2005 spoelde deze spitssnuitdolfijn aan bij paal 11 op het Noordzeestrand. Deze dieren zijn er veel van, maar worden zelden waargenomen en dat ze aanspoelen is vrij zeldzaam.

Bruinvis

Op 24 maart 2005 heb ik deze dode bruinvis gevonden. De bruinvis lijkt op een dolfijn ook voor wat betreft zijn manier van zwemmen, maar hij behoort tot de familie van de tandwalvissen en is de kleinste in zijn soort.

Walrus

Eind 1988 spoelde deze walrus aan op de Westpunt van het eiland. Deze dieren horen in de Noordelijke IJs zee thuis en deze was waarschijnlijk verdwaald. Na verloop van tijd is hij weer vertrokken en waarschijnlijk weer thuis gekomen. Hij is voor het laatst in Noord Zweden gezien.

Witflankdolfijn

Dit is een vrij veel voorkomende soort dolfijn, die maar zelden aanspoelt.

Gewone zeehond en grijze zeehond

De gewone zeehond komt op de Wadden van oorsprong al voor. Later is de grijze zeehond vanuit Engeland hierheen gekomen. De grijze heeft een spitse neus, langere haren en wordt ook groter dan een gewone zeehond.

Back To Top